top of page

IN PRINT יריד ספרי אמנות

נוסד בשנת 2018 ומתקיים מדי שנה בירושלים כאירוע מבוסס אמנות. יריד ספרי האמנות כולל מגוון פרסומים מאת למעלה ממאתיים יוצרים בינלאומיים.

bottom of page