top of page
הרשמו כעת
יריד ספרי אמנות IN PRINT
* טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה באופן שווה לכל המינים.
 
מועד אחרון להגשה: 20 באוקטובר, 2022, בשעה IST 23:59

IN PRINT יריד ספרי אמנות | 11-13 בינואר, 2023

בית הנסן, גדליהו אלון 14, ירושלים

*אם אתם חולקים דוכן נא להגיש בקשה אחת

 

לכל שאלה נא לפנות ל: info@inprintartbookfair.art

אילו פריטים תציע למכירה? ניתן לבחור עד 3 מן האפשרויות הבאות בהתאם לאופי היצירה שלך:

העלה 3-10 דימויים של ספרי אמן שבכוונתכם להציג. את הקבצים יש לשמור בפורמט אחיד המציין את שמכם המלא ואחריו מספר הדימוי.  

רק JPG 
5MB מקסימום

דוגמב
ExhibitorName_01.jpg 

העלה קובץ
העלה קובץ
העלה קובץ
העלה קובץ
העלה קובץ
העלה קובץ
העלה קובץ
העלה קובץ
העלה קובץ
העלה קובץ

תוספת:
העלה סרטון או GIF

GIF העלה סרטון או
בחרו את סוג הדוכן בו תרצו להציג

פרס IN PRINT יריד ספרי אמנות לאמן מבטיח 

פרס IN PRINT  יריד ספרי אמנות לאמן מבטיח יינתן השנה ליוצרים צעירים (אמנים, בתי הוצאה לאור, או קולקטיבים) אשר סיימו תואר ראשון או שני בחמש השנים האחרונות ופרסמו ספרי אמנות, ספרי אמן, ו/או זִינים. מטרת הפרס הינה להכיר במצוינות במדיום הדפוס ולעודד עשייה אמנותית הכרוכה ביצירת ספרי אמנות. פרטים נוספים לגבי הגשת מועמדות נמצאים בטופס ההרשמה ליריד. 

 

לזוכים יוענק דוכן במסגרת IN PRINT 2023, ובנוסף לאירוע השקה לספר שיתקיים במהלך ערב הפתיחה.

תנאים
 

הגשתך נשלחה!

הודעות על אישור השתתפות יישלחו החל מה-1 בנובמבר ועד ה-10 בנובמבר, 2022. הודעות מהיריד יישלחו אל כתובת המייל המופיעה בטופס הרשמה. 

bottom of page