top of page
Facebook_Cover_Eng.jpg
    דדליין להגשה: 20 באוקטובר, 2022

IN PRINT יריד ספרי אמנות

מתי: 11-13 בינואר, 2023

איפה: בית הנסן, גדליהו אלון 14, ירושלים

IN PRINT יריד ספרי אמנות מתכבד להכריז על פתיחת קול קורא להגשות ליריד, שיתקיים בתאריכים 11-13 בינואר, 2023. היריד יתקיים זו השנה הרביעית בבית הנסן, מרכז תרבות לעיצוב, מדיה וטכנולוגיה בירושלים. במהלך שלושת ימי היריד, משתתפים יזכו להציג ולמכור את ספרי האמנות שלהם, ליצור אינטראקציה עם מבקרים ולהכיר מקרוב את קהילת חובבי ספרי האמנות. 

 

אנו מחפשות להרכיב קבוצה מגוונת המכילה יוצרים מקומיים ובינלאומיים, הוצאות ספרים, חברות דפוס קטנות, זִינים ועבודות מודפסות. השנה, אנו שמחות לבשר על גדילת היקף היריד ביחס לשנים קודמות במטרה לשלב כ75 משתתפים. עם הרחבת היריד אנו מצפות גם לצמיחה במספר המשתתפים הבינלאומיים, לצד יוצרים מקומיים.

 

היריד משתרע על פני שתי קומות במבנה ההיסטורי, וכולל מבחר דוכנים, פרסומים, השקות ספרי אמנות, שיחות אמנים ועוד. שנה אחר שנה, IN PRINT יריד ספרי אמנות מעיד על חשיבותה של אמנות הפרינט אף בעידן הנוכחי.

הגשה ל-IN PRINT יריד ספרי אמנות 2023

רוצים להשתתף? אלו שהציגו בעבר והן אלו שניגשים לראשונה מוזמנים להציע הצעות לדוכן, חצי דוכן או דוכן משותף ב-IN PRINT יריד ספרי אמנות 2023

מועד אחרון להגשה: 20 באוקטובר, 2022, בשעה 23:59 ישראל

 

אנו מעודדות אתכם להגיש הצעות ליריד בהקדם האפשרי. הודעות על אישור השתתפות יישלחו החל מה-1 בנובמבר ועד ה-10 בנובמבר, 2022. הודעות מהיריד יישלחו אל כתובת המייל המופיעה בטופס ההרשמה. 

 

בהצעתכם ליריד תוכלו לשים דגש על פרויקטים נבחרים בהם אתם גאים ביותר, יוזמות זוכות-פרסים, ו/או ספרים המהווים חלק מהותי מכריע בעבודתכם. IN PRINT יריד ספרי אמנות שואף להציג בפני קהל המבקרים שלנו תוכן חדש ומרגש כך שאם השתתפתם ביריד בשנים קודמות, אנא דאגו לכלול השנה פרויקטים חדשים, או פרויקטים שטרם הוצגו ביריד. 

 

בתהליך ההרשמה, הקפידו להתייחס להוראות הנוגעות להעלאת דימויים, ניסוח תיאורים, והעדפות גודל דוכן ואופיו.

 

פרס IN PRINT יריד ספרי אמנות

לאמן מבטיח

פרס IN PRINT יריד ספרי אמנות לאמן מבטיח יינתן השנה ליוצרים צעירים (אמנים, בתי הוצאה לאור, או קולקטיבים) אשר סיימו תואר ראשון או שני בחמש השנים האחרונות ופרסמו ספרי אמנות, ספרי אמן, ו/או זִינים. מטרת הפרס הינה להכיר במצוינות במדיום הדפוס ולעודד עשייה אמנותית הכרוכה ביצירת ספרי אמנות. פרטים נוספים לגבי הגשת מועמדות נמצאים בטופס ההרשמה ליריד. 

 

לזוכים יוענק דוכן במסגרת IN PRINT 2023, בנוסף לאירוע השקה לספר שיתקיים במהלך ערב הפתיחה.

 

 

שעות פעילות

IN PRINT יריד ספרי אמנות 2023

היריד יפעל בין התאריכים 11-13 בינואר, 2023

שעות פתיחת היריד כדלקמן:

רביעי, 11 בינואר, 17:00-23:00

חמישי, 12 בינואר, 15:00-23:00

שישי, 13 בינואר, 10:00-15:00

 

תעריף השתתפות בשלושת ימי היריד

דוכן מלא: 180/60 ס״מ, 450 ש״ח

חצי דוכן: 90/60 ס״מ, 300 ש״ח

רבע דוכן: 45/30 ס״מ, 175 ש״ח

*מידות מוערכות

 

על המשתתפים ביריד להעביר את התשלום עבור הדוכן עד ה-10 בדצמבר, 2022.

In PrintArt Book Fair Promising Artist Award
bottom of page